धृतिःक्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ।। –मनुस्मृति )

धर्मका १०लक्षण हुन्छन् । जस्तैः–
१ सुख र दुःखमा मनस्थिति एकनाश राख्नु –धृति)
२ सम्भव भएसम्म सहेर समस्या समाधान गर्नु ( क्षमा )
३ मनलाई आफनो अदवमा राख्नु –( दम )
४ अरुका हकका कुनै पनि सामान उसको इच्छा विरुद्ध नलिनु – अस्तेय )
५ मल त्याग गरे पछि राम्ररी माटो पानीले हात गोडा सफा गर्नु,सफा रहनु,लेनदेनको काममा लसपस नगर्नु ( शौच )
६ इन्द्रियहरुलाई अदवमा राख्नु ( इन्द्रिय निग्रह )
७ बुद्धि बढने कुरामा हरस्म्भव प्रयास गर्नु – धी )
८ साचो व्यवाहार गर्नु ( सत्य )
९ सच्चा ज्ञान सिक्नु ( विद्या)
१० नरिसाउनु –अक्रोध )

Scroll to Top